Thư ngỏ thương hội

Hội cơ khí Hải Phòng là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, tự nguyện cùng nhau đoàn kết, động...